top of page

Kaj je "pravi stik" s telesom in zakaj ga sploh rabimo?

Za spremembo bom na vprašanje odgovoril kar takoj na začetku.


Pravi stik s sabo je vedno povezan s kvaliteto prisotnosti in pozornosti do sebe - in sicer na telesni (fizični), čustveni, miselni in duhovni ravni.

Ker se vse našteto - naša spiritualnost, naši miselni proces in občutki dogajajo prav v naši fizični, se pravi telesni realnosti, predstavlja zavestni stik s telesom dejansko osnovno abecedo stika s sabo.


Povedano še drugače: ko nimamo kvalitetnega stika s svojim telesom, v resnici nimamo kvalitetega stika niti s svojo spiritualnostjo, mislimi, čustvi in občutki. In, nasprotno: ko gojimo kvaliteten stik s telesom kot bazo vsega, kar dogajamo in se nam dogaja v tem življenju, imamo kvalitetno prisotnost in pozornosti do sebe celostno, na vseh nivojih našega bitja in s tem seveda v vseh vidikih našega življenja.


Zato je "pravi stik" s telesom tako pomemben. Lahko bi rekli, da je elementaren. Je osnoven. Brez pravega, kvalitetnega stika s telesom - s fizičnim vidikom nas, se v bistvu zelo težko ali nespretno ali z velikim naporom prebijamo iz dneva v dan - se pravi skozi fizično, konkretno realnost, ki je prostor odnosov z drugimi ljudmi in svetom okoli nas.


Problem spremembe


V mojem življenju in pri mojem delu vsakič znova vidim, kako je kvaliteta stika s telesom vsakič znova tesno povezana s konkretnimi spremembami, ki jih želimo narediti v življenju.

Spremembe pomenijo rast in razvoj. Rast in razvoj sta "vgrajena" v nas in zato si vsak od nas in vsak po svoje želimo sprememb. Želimo si, da bi:


 • znali bolje postavljati meje,

 • bili manj eksplozivni,

 • imeli boljše odnose,

 • bili bolj ljubeči,

 • bili bolj zdravi,

 • bili bolj duhovno povezani,

 • imeli več denarja,

 • bili bolj prijazni,

 • karkoli...


Karkoli si že v življenju želimo, in tega nimamo? Ko želim to uresničiti, se pravi to doseči, moramo narediti - spremembo.


Včasih pa sprememb ljudje ne moremo narediti sami in se zato obrnemo po pomoč k psihoterapevtu.


Tri predpostavke


Ko se vsedeva s človekom, ki je prišel na psihoterapijo, in začneva pogovor, vstopam v stik z njim s tremi jasnimi predpostavkami:


 • Predpostavka A - osnovna predpostavka pri mojem delu je ta, da se človek, ki se prvič usede z mano na uvodni pogovor, nahaja v stanju, v katerem ni ok. Karkoli že to zanj pomeni. Ker če bi bil v stanju, da je ok, potem ne bi sedel v terapevtski sobi z mano.

 • Druga predpostavka, predpostavka B, je ta, da obstaja stanje, v katerem človek bo ok.

 • Tretja predpostavka, C, pa je ta, da obstaja pot do B.


Ena izmed poti od A do B je telesno psihoterapevtsko delo.


Analogija


Preden sem naredil specializacijo iz telesne psihoterapije, sem prej veliko let učil v šoli, potem pa sem bil svetovalec za učitelje fizike. Ko sem z leti začel postavljati svoj sistem razumevanja in dela v telesni psihoterapiji, sem ob razmišljanju o zgornjih predpostavkah imel pred sabo vedno analogijo s plinskimi zakoni.


S plinskimi zakoni namreč opisujemo spremembe pri idealnem plinu, se pravi, da znamo napovedati razliko med začetnim in končnim stanjem plina. V srednji šoli se dijaki pri fiziki tudi naučijo, da stanje idealnega plina določamo s tremi fizikalnimi količinami in sicer s tlakom, prostornino in temperaturo. Razmerja med temi količinami opisuje splošna plinska enačba.


Ko želimo plinu spremeniti stanje, moramo spremeniti vsaj eno količino (npr. temperaturo). Takoj, ko spremenimo eno količino, se spremenita tudi ostali dve (v tem primeru tlak in prostornina). Ko delamo te spremembe tako, da ob tem ne spreminjamo mase plina, govorimo o plinskih zakonih. Takrat je pV/T=konst.


O samih plinskih zakonih bi se lahko pogovarjali nekaj ur. Lahko bi računali in delali poskuse. Kdor razume zgornjo sliko, je poslušal vsaj dve leti srednješolske fizike, pozna pa tudi omenjene fizikalne količine, kako je z njihovimi enotami, kako jih merimo in podobno...


Kaj ti želim z vsem tem povedati?


Idealni plin je relativno enostavna snov in v večini primerov dovolj dober približek realnega plina. Idealni plin je dovolj razredčen plin, v katerem so privlačne sile med molekulami dovolj majhne, da jih lahko zanemarimo. Molekule idealnega plina si tako lahko predstavljamo kot toge kroglice, ki trkajo med sabo in ob steno posode.


Človek pa je po drugi strani precej bolj kompleksno bitje in precej bolj kompleksen sistem kot nek idealen plin. Zato mora biti tudi sistem, ki v principu in analogiji opisuje spremembe pri človeku - bolj kompleksen.

Iz analogije z idealnimi plini je lahko takoj jasno sledeče:


 1. Dobro bi bilo definirati "fizikalne količine", ki opisujejo človekovo stanje! Ne samo, da jih lahko definiramo, vedeti moramo tudi, kako jih bomo "merili". Kako bomo sicer vedeli ali smo dosegli željeno novo stanje? In: glede na človekovo kompleksnost verjetno tudi ne bodo dovolj zgolj tri "količine"!

 2. Po drugi strani moramo poznati zakonitosti, ki bodo analogne "splošni plinski enačbi". Te zakonitosti so vodila, ki usmerjajo človeka in po katerih se te "fizikalne količine", in posledično stanja pri človeku, spreminjajo.


In še nekaj nam je tudi lahko hitro jasno! Lahko si predstavljamo, da bolj kot je sprememba kompleksna, več dela ali časa zanjo rabimo in zgolj en pogovor ali en razmislek bo premalo, saj smo že za razumevanje plinskih zakonov potrebovali kar nekaj ur fizike in matematike. Torej? Za realizacijo sprememb potrebujemo ustrezno dovolj časa.


Opazovanje ljudi skozi njihovo samorefleksijo in vidike njihovega procesa


Z leti sem razvil sistem, kjer stanje pri človeku opazujem skozi njegovo refleksijo na sedmih področjih. Ta področija, po mojih izkušnjah, oblikujejo stanja človeka ter so analogna spremenljivkam (tlaku, prostornini in temperaturi) v plinski enačbi.


Poleg tega sem pri delu v psihoterapevtski sobi seveda dodatno pozoren na devet psihoterapevtsko zelo pomembnih vidikov procesa pri klientu. Teh devet parametrov določa globino in kvaliteto spremembe pri človeku; analogni so desnemu delu splošne plinske enačbe, ki je odvisen od tega, kakšen je plin. Podobno je teh devet področij strogo individualnih; njihov preplet je odvisen od vsakega posameznika.V mojih očeh bi moral vsaka dober terapevtski proces zajeti vsa ta področja dela na sebi, kajti preplet teh devetih parametrov določa globino in kvaliteto notranje spremembe.

Sprememba, ki jo namredimo v psihoterapevtskem procesi, bo namreč vedno definitivno:


 • Odvisna od kvalitete samozavedanja pri posamezniku in pripravljenosti za prevzemanje odgovornostji.

 • Odvisna od nivoja energije, ki jo ima človek - ta pa je, med drugim, direktno povezana z dihanjem.

 • Odvisna od človekovih obrambnih-preživetvenih mehanizmov.

 • Odvisna od človekove karakterne strukture.

 • Drugačna pri človeku, ki je bolj prizemljen, kot pri nekom, ki nima dobrega stika z realnostjo.

 • Odvisna od tega, kako zaznavamo, podpremo, izrazimo ali "porežemo" svoje impulze in čustva.

 • Odvisna od kvalitete odnosov z drugimi ljudmi.

 • Odvisna od tega, kako nekdo dela s svojimi notranjimi deli (in notranji otroci in drugi deli osebnosti).


Za delo na vseh ali katerem koli od teh devetih področij je potrebna določena kvaliteta prisotnosti in pozornosti do sebe, ki jo večina od nas, ko postane polnoletna in začne skrbeti zase, običajno nima razvite same po sebi. Moja izkušnja je, da se moramo kvalitetnega in zavestnega stik s samim seboj postopoma in vztrajno priučiti, hkrati pa je moja izkušnja tudi ta, da je neizmerno koristno že od štarta gojiti "pravi stik" s telesom.


Odnos do telesa in stik s telesom je velika tema in problem v našem svetu. Ljudje si mislijo, da "imeti stik s telesom" pomeni se dobro prehranjevati, se gibati, razvijati mišiče, gibljivost, dobro izgledati. Ali, da je stik s telesom nekaj, kar s telesom naredijo in koliko telo "zmore"... in to je to. No, to absolutno ni samo to!


Poskrbeti fizično za naše telo je samo en vidik stika in odnosa do telesa.


Obstaja pa cela dimenzija stika s telesom, ki ni povezana s tem, kako močno je tvoje telo, kako gibko je, kako staro je, kako težko je, kako zdravo je, kako všečno je očem drugih ljudi... in to je dimenzija stika s telesom, ki ji sam rečem "pravi stik" s telesom.

Lahko se jo naučiš! Te zanima? Tu je ena izmed možnosti za učenje - dobrodošel, dobrodošla!

Koristno!


"Pravi" stik s sabo je povezan s posebno odprtostjo - s kvaliteto prisotnosti in kvaliteto pozornosti - do sebe na fizični, čustveni, miselni in duhovni ravni... in začne se s "pravim stikom" s telesom!


* Samo je Core Energetics telesni psihoterapevt, izobraževanje je zaključil na nizozemskem inštitutu NICE - Netherlands Institute of Core Energetics in je polnopravni član Evropske zveze na telesno psihoterapijo EABP. Živi in dela v Novi Gorici. Je poročen in oče dveh deklet.


PS. Pridi na prvi pogovor in dogovorila se bova, kaj bova naredila, da rešiva tvoj problem in urediva zadeve, zaradi katerih nisi srečen / srečna. Delajva skupaj!

留言


Prijava na e-novice
Najnovejše objave
Priporočava
bottom of page