top of page

O telesni psihoterapiji Core Energetics!

Core Energetics je oblika telesne psihoterapije pri kateri združujemo delo s telesom, psihoterapijo in duhovnost. Poleg pogovora, ki je naraven del vsake psihoterapije, pri tovrstnem delu predvsem spodbujamo raziskovanje telesnih izkušenj. To tudi loči telesno psihoterapijo od ostalih psihoterapevtskih modalitet, ki delo s telesom uporabljajo samo občasno.

Core Energetics je razvil John Pierrakos, ameriški psihiater grškega rodu. V svoji knjigi Core Energetics – Developing the Capacity to Love and Heal opiše in gradi svoj psihoterapevtski pristop na treh glavnih predpostavkah:

  • človek je psihosomatska entiteta,

  • vir zdravja je v vsakem izmed nas - ne pa v okviru zunanje avtoritete, inštitucije, Boga ali moči vesolja,

  • vse kar obstaja je le del celote, ki sledi kreativni evoluciji obeh, tako celote, kot njenih neštetih komponent.

Leta 1980 je Pierrakos združil vsa svoja znanja in izkušnje ter v New Yorku ustanovil inštitut za usposabljanje Core Energetics terapevtov. Core Energetics je postal hitro razvijajoč pristop, ki se je naprej širil po drugih državah ZDA, v Mehiko in Kanado, v Brazilijo, v Avstralijo, v Evropi med drugim v Švico, Nemčijo in na Nizozemsko.

Pierrakos je svoj pristop razvijal na izkušnjah in znanju iz bioenergetske analize, ki sta jo skupaj razvijala z Alexandrom Lowenom ter spoznanjih ob študiju duhovnih naukov Pathworka - sistema, ki ga je dobro poznal preko njegove žene, Eve Pierrakos.

Sicer pa Pierrakos in Lowen nista bila prva, ki sta telo postavila vzporedno ob bok duševnim procesom.

Njun terapevt in učitelj, sicer pa Freudov učenec, je bil Wilhelm Reich.

Reich se je od Freuda oddaljil prav s tem, da je začel v ospredje postavljati telo in biološke procese pri iskanju vzrokov in načinu zdravljenja fizičnih in čustvenih simptomov.

Leta 1942 je Reich v svoji knjigi The Function of Orgasm predstavil idejo o obstoju psihofizične energije, ki postane ujeta v mišičnih napetostih v telesu, če je ne sprostimo preko spolnega orgazma.

Iz te osnovne predpostavke je razvil celoten sistem psihologije človeka, pri čemer konflikti niso potlačeni samo v podzavesti, pač pa so prisotni v fizičnem telesu kot sistem mišičnih tenzij – imenovanih mišični oklep, in kompleksen sistem vedenjskih vzorcev, ki jih je Reich imenoval "karakterni oklep".

Kar se dogaja v telesu vpliva na to, kaj se dogaja na čustvenem in mentalnem nivoju - in obratno.V tem smislu razumemo bolezen kot dualni telesno-psihološki fenomen.

Reich je v svojih modelih zdravljenja uporabljal delo s telesom in različne dihalne vaje za sproščanje kronično napetih mišic in potlačene energije.

Ti so kasneje postali osnova za mnoge oblike telesno orientiranih psihoterapij, med drugim tudi za bioenergetsko analizo in Core Energetics.

John Pierrakos je, navdušen nad vzporednicami med koncepti Reichove življenjske energije in vzhodnjaško filozofijo, začel raziskovati naravo življenjske energije in energijskih polj človeka.

Bil je prvi sodobni znanstvenik na zahodu, ki je povezal starodavna spiritualna znanja z medicinsko prakso v psihiatriji.

Razvil je holistični pristop k zdravljenju pri čemer je kombiniral delo na vseh petih nivojih človekovega bivanja in eksistence:

  • fizično telo,

  • občutki in čustva,

  • misel in psiha,

  • volja,

  • duh (spirit).

Osnova vsega in povezava med njimi pa je seveda energija. Tudi pri človeku.

Energijski tok pomeni življenje, zaustavitve v toku pomenijo bolezen.