top of page

10 dejavnikov "radikalnih remisij" iz katerih se lahko vsi kaj naučimo!

"Izvidi kažejo, da je rakasto..."


Ko ljudje prejmejo izvid in jih zdravnik seznani, da je tkivo, ki je bilo poslano na analizo, rakavo, se v njihovem živčnem sistemu vklopijo vsi mehanizmi za preživetje. Ne glede na stopnjo malignosti obolenja in napotke o nadaljnem zdravljenju - dobra prognoza, manj ugodna prognoza, planiran manjši poseg, predvideni večji posegi..., v trenutku diagnoze sta telo in psiha človeka z veliko verjetnostjo aktivirala tki. mehanizme za preživetje - mehanizme boja, bega ali zamrznitve. Pričakovano je, da v teh trenutkih začnejo prodirati črne misli, neprijetni občutki jeze, strahu, obupa, nemoči, minljivosti. Z diagnozo rak življenje nenadoma izgubi nekaj svoje barve in človek hitro vzpostavi drugačen način delovanja in soočanja z življenjem.Ne bom pozabil moje že pokojne babi, ko je dobila izvid, da je bilo njeno analizirano tkivo rakavo. Bila je že kar v lepi starosti, informaciji pa sta sledila jok in strah ter spomini na ljudi, ki jih je do tistega trenutka izgubila za rakom. Nič ni pomagalo, da je bila stvar relativno dobro rešljiva s preprostim operativnim posegom in da rak nikakor ni pomenil "smrtne obsodbe". Ko pa razmišljam za nazaj, vidim, da je bilo to soočenje z rakom verjetno eden izmed tistih nekaj trenutkov v zadnjih letih njenega življenja, ki so jo ošibili ter ji postopno vzeli energijo in voljo do boja in vztrajanja v življenju, tudi če na koncu uradno sploh ni umrla za rakom.


Rak ima v moji osebni zgodovini svoje mesto. Praktično vsi pokojni sorodniki iz mojega ožjega sorodstva so, če že niso umrli direktno za rakom, imeli rak kot pridruženo bolezen. S tem zavedanjem sem se skozi življenje pogosto spraševal, kaj lahko aktivno storim, da me ne bi doletela podobna usoda? Velikokrat sem se spraševal glede genetike in kako zares smo dedno kondicionirani glede določenih bolezni, do katere mere. Potem sem pred leti prebral “The Biology of Belief” od Bruca Liptona, ki mi je dal novo perspektivo z njegovo razlago vpliva okolja na ekspresijo genov, “It’s the environment, stupid”. To je že druga plat zgodbe, ki pa je v tem kontekstu pomembna v toliko, ker je to pogled, ki nas opolnomoča in nam ponudi tudi povsem znanstveno razlago, kako lahko ljudje vzamemo stvari nazaj v svoje roke.


V preteklih mesecih se je rak spet priplazil bližje v moje življenje. Še najbolj direktno se mi je približal preko bolezni in smrti našega komaj šestletnega mačka Bowija, ki je umrl za injection site sarcoma, rakom mehkih tkiv, ki pri mucih nastane na mestu vbodov zdravil in cepiv. Bolj indirektno je rak prišel v moje zavedanje preko novic o tem obolenju pri ljudeh, ki so bili v zadnjih desetih letih tako ali drugače del mojega življenja.


Vse to sem vzel kot znamenje, da je smiselno prevetriti svoje zavedanje o desetih pomembnih dejavnikih, ki jim tako ali drugače upoštevami in sledim vse odkar sem leta 2015 prvič bral knjigo Radikalna remisija: Devet ključnih dejavnikov, ki lahko naredijo resnično razliko. Ključne točke iz te knjige dejansko soupadajo z mojo življenjsko filozofijo in so tako že dolgo tako ali drugače vgrajeni v moj način življenja.


Zame je to knjiga, ki bi jo moral prebrati vsak, ki želi razumeti epidemijo rakavih obolenj, absolutno pa vsak, ki je prejel diagnozo raka ter vsak, ki bi rad preventivno naredil maksimalno vse z namero, da zmanjša možnost tega obolenja ali se mu seveda izogne.

Avtorica knjige Radical Remission je Kelly Turner, doktorica znanosti in ustanoviteljica projekta Radical Remission Project, v katerem preučujejo primere ljudi, ki so doživeli tako imenovane "radikalne remisije".


Njeno pozornost je vzbudilo gradivo, v katerem so bil opisani primer temeljitega izboljšanja ali radikalne remisije te bolezni, in ugotovila je, da o teh radikalnih remisijah praktično nihče ne govoril in nanje ne daje pozornost, čeprav jih - kot je ugotovila - sploh ni tako malo!


Zato je začela raziskovati različne primere teh nepričakovanih ozdravljenj oz. radikalnih remisij. Njeno zanimanje jo je vodilo do doktorata in enoletnega potovanja po svetu, pri čemer se je srečala z različnimi alternativnimi zdravilci ter intervjuirala več kot tisoč ljudi, ki so doživeli "nepričakovane" remisije po diagnosticiranem napredovanem raku.


Avtorica je ugotovila, da v teh remisijah ni nič spontanega in da so vsi ti ljudje, ki so šli v "nepričakovane remisije" zelo aktivno, velikokrat tudi načrtno, sodelovali pri svojem zdravljenju in sicer s pomembnimi spremembami življenjskega sloga.

Zato njihovih ozdravitev ne naslavlja kot "spontane" ali naključne ampak za opis teh izjemnih ozdravitev daje prednost izrazu "radikalna remisija". Avtorica definira radikalno remisijo kot vsako remisijo raka, ki je statistično nepričakovana in se pojavi, kadar:


 • gre rak v remisijo brez uporabe kakršnega koli konvencionalnega zdravila,

 • bolnik z rakom poskusi s konvencionalno medicino in rak ne gre v remisijo; nato pa preide na alternativno zdravljenje in rak gre v remisijo,

 • bolnik z rakom uporablja konvencionalno medicino in alternativne terapije hkrati, da bi poskušal preživeti pričakovano slabo prognozo (slaba prognoza je rak z manj kot 20-odstotno možnostjo petletnega preživetja).


Skozi raziskovanje je identificirala več kot 75 različnih dejavnikov, ki so jih preživeli raka tako ali drugače uporabili kot del svojega načrta zdravljenja. Preživeli niso vedeli drug za drugega in tudi niso vedeli, da tudi drugi uporabljajo podobne strategije. Mnogi od njih so uporabljali različne strategije in pristope k zdravljenju, vendar pa je skoraj vsak od njih prevzel devet strategij, ki so skupne vsem. Vse te so podrobneje razložene v omenjeni knjigi in vsaki strategiji - dejavniku radikalne remisije - je namenjeno posebno poglavje.


Vrstni red spodaj zapisanih dejavnikov je povsem naključen in ne sledi nobeni posebni hierarhiji:


 1. Radikalno spremenjena prehrana

 2. Prevzem nadzora nad svojim zdravjem

 3. Sledenje svoji intuiciji

 4. Uporaba zelišč in prehranskih dodatkov

 5. Osvobajanje potlačenih čustev

 6. Povečanje pozitivnih čustev

 7. Sprejemanje podpore drugih

 8. Poglabljanje duhovne povezanosti

 9. Imeti močne razloge za življenje

 10. Fizična aktivnost - zmerno intenzivna telesna vadba


Fizična aktivnost je omenjen kot deseti dejavnik, vendar ga avtoricav tej knjigi ni uvrstila na skupni seznam. Kjub temu, da je ugotovila, da je večina preživelih uporabljala različne vrste vadbe in gibanja kot del zdravljenja, pa so bili številni preživeli vsaj na začetku hudo bolni in zaradi pomanjkanja energije niso mogli izvajati fizičnih vadb. Po ponovni analizi primerov pa se je izkazalo, da so preživeli v svoj življenski slog postavili zmerno do intenzivno vadbo kot vseživljenjsko navado takoj, ko so bili to fizično sposobni.


Zanimivo je, da sta od vseh devetih (9) dejavnikov radikalne remisije zgolj dva (2) povsem fiziološka - prehrana in prehranski dodatki.

Uporabljene diete so bile predvsem rastlinske; preživeli so 50 % hrane zaužili kot zelenjavo in sadje.


Ostalih sedem (7) dejavnikov radikalne remisije je povezanih s čustvenimi in duhovnimi platmi življenja.

Knjiga Radikalna remisija je postala uspešnica in z njeno prepoznavnostjo je rastel tudi portal radicalremission.com, ki je postal platforma za podporo pri zdravljenju raka in center raziskav, kjer še naprej aktivno zbirajo nove in nove primere. Te raziskave še naprej podpirajo in potrjujejo prvotno hipotezo desetih skupnih zdravilnih dejavnikov, ki so jih izluščili tekom začetnega raziskovanja.


Plod nadaljnega raziskovanja in študije novih primerov ljudi, ki so preživeli raka in doživeli radikalno remisijo, je tudi nova knjiga Radikalno upanje, 10 ključnih zdravilnih dejavnikov od izjemnih oseb, ki so preživeli raka in druge bolezni. Že sam bežen pogled na kazalo pove, da gre za istih deset dejavnikov, ki pa so ključni tudi pri ozdravitvah drugih boleznih. V novi knjigi je teh deset dejavnikov predstavljenih spet v popolnoma drugem vrstnem redu, saj do sedaj še ni bilo ugotovljeno ali je kateri izmed omenjenih dejavnikov, če sploh kateri, pomembnejši od drugih.


Torej... ali to pomeni, da ko ljudje zbolijo in se držijo teh dejavnikov ter jih striktno upoštevajo pri svojem zdravljenju, da jim je potem zagotovljeno ozdravjenje in remisija? Absolutno ne. Smisel omenjenih knjig ni, da jih kdorkoli uporablja namesto uradnega zdravniškega mnenja in priporočil, in nikjer tudi ne boste prebrali obljube, da bo teh deset strategij pozdravilo vašo bolezen ali bolezen kogar koli drugega.


Je pa izredno pomembno vedeti, da je bilo teh deset zdravilnih dejavnikov izločenih kot ključnih v skupini ljudi, ki so dosegli radikalno remisijo - temeljito izboljšanje bolezni.

Kaj to pomeni, da sem proti konvencionalni medicini za zdravljenje raka? Absolutno ne. Blizu pa mi je misel zapisana v knjigi, da nas lahko vsakdo od preživelih nekaj nauči o raku in našem imunskem sistemu in strinjam se, da je še kako ključno ter izjemno pomembno raziskovati primere ljudi, ki so ozdraveli brez konvencionalnega zdravljenja oziroma potem, ko je bilo to zdravljenje v njihovem primeru neuspešno.Spremembe na omenjenih desetih področjih brez dvoma peljejo k globlji povezanosti tako s sabo kot z drugimi in s svetom – in materialnim in duhovnim.


Ker, kaj je dejansko bolj pomembnega v življenju kot to, da smo pozorni nase: na to, kaj dajemo v svoja telesa, kaj prihaja v naša telesa ter seveda kaj počnemo sami s sabo v fizičnem, čustvenem, mentalnem in spiritualnem smislu?

Prehrana in gibanje sta dva osnovna vidika, na katere je sicer pozornih res veliko ljudi, a resnica je, da ju veliko od njih tudi zlorablja za uravnavanje neprijetnih čustvenih stanj in situacij v svojem življenju. Namesto, da bi se soočili s situacijami in svojimi čustvi, željami in potrebami, se fokusirajo na gibanje in hrano, pri tem pa pozabljajo na čustven vidik svoje biti, ignorirajo svojo intuicijo, se ne pogabljajo v smisel svojega življenja in svoje poslanstvo ter duhovno povezanost.


Bolezen ali ne, sam sem si razčistil stališča do vsega tega in na teh deset dejavnikov sem pozoren povsem preventivno. Zame so že dolgo časa nazaj postali ene vrste deset življenskih vodil in bolj kot se poglabljam v njih same ter njihovo vlogo opazujem tudi pri delu s klienti, bolj verjamem, da nas lahko vodijo k celostni smiselnosti življenja. V življenju je potrebno vzeti stvari nazaj v svoje roke, si po potrebi poiskati pomoč in za dolgoročne pozitivne spremembe začeti aktivno spreminjati svoj življenski slog - celostno.Koristno!


Raziskovanje zgodb ljudi, ki so doživeli tako imenovane "radikalne remisije" ali temeljito izboljšanje bolezni zaradi raka, je izkristaliziralo deset dejavnikov, ki jih je skoraj vsak od preživelih tako ali drugače uporabili kot del svojega zdravljenja. Vrstni red spodaj zapisanih dejavnikov je povsem naključen in ne sledi nobeni hierarhiji:


1. Radikalno spremenjena prehrana

2. Prevzem nadzora nad svojim zdravjem

3. Sledenje svoji intuiciji

4. Uporaba zelišč in dodatkov

5. Osvobajanje potlačenih čustev

6. Povečanje pozitivnih čustev

7. Sprejemanje podpore drugih

8. Poglabljanje duhovne povezanosti

9. Imeti močne razloge za življenje

10. Gibanje oz. zmerno intenzivna fizična aktivnost* Samo je Core Energetics telesni psihoterapevt, izobraževanje je zaključil na nizozemskem inštitutu NICE - Netherlands Institute of Core Energetics in je polnopravni član Evropske zveze na telesno psihoterapijo EABP. Živi in dela v Novi Gorici. Je poročen in oče dveh deklet.


PS. Pridi na prvi pogovor in dogovorila se bova, kaj bova naredila, da rešiva tvoje probleme in odpraviva blokade, zaradi katerih nisi srečen. Delajva skupaj!

コメント


Prijava na e-novice
Najnovejše objave
Priporočava